Nakupujte a prodávejte - bezpečně a pohodlně!

Nápověda

O MUSICANTUM.CZ

 

Co je portál Musicantum.cz?

Inzertní portál Musicantum.cz vznikl v únoru 2017 jako internetové obchodní místo umožňující nákup a prodej nového i použitého zboží s hudební tématikou (např. noty, hudební nástroje, knihy o hudbě, učebnice, CD a DVD všech žánrů, dárky pro muzikanty, sortiment pro sběratele a fanoušky).

Jde o automatizovaný systém, v němž provozovatel poskytuje soukromým i komerčním prodávajícím prostor ke zřízení vlastní prezentace, nakupujícím pak možnost zboží kupovat. Dále poskytuje správu, údržbu, podporu portálu formou reklamy a další služby.

Provozovatel jako zprostředkovatel služby nezodpovídá za dostupnost a kvalitu prodávaného zboží. V okamžiku odsouhlasení objednávky prodejcem vzniká kupní smlouva mezi prodejcem a nakupujícím a případné spory nebo reklamace jsou tedy záležitostí těchto dvou stran.

Abyste mohli na u nás prodávat, je potřeba se zdarma zaregistrovat. Registrací se k ničemu nezavazujete. Budete moci využívat všechny funkce portálu - získáte vlastní profil, kde můžete editovat své inzeráty, sledovat své nákupy a prodeje, hodnotit objednávky, generovat faktury a samozřejmě komunikovat s uživateli vnitřní poštou, účastnit se diskuzí a mnoho dalšího.

Nákup je možný i bez registrace, ale přesto ji doporučujeme. Zákazník bez registrace nemá žádnou historii, přichází také o možnost získat pozitivní hodnocení a pro prodávající se stává méně důvěryhodným.  

 

10 důvodů, proč prodávat a nakupovat právě u nás

 1. Internetové obchodování je velice oblíbené, rychlé a efektivní. Zboží vložíte během pár minut a okamžitě tak můžete oslovit stovky potencionálních zájemců. 
 2. Na rozdíl od velkých nepřehledných inzertních serverů, kde Vaše zboží lehce zapadne, náš úzkoprofilový portál poskytuje značnou šanci na úspěšný obchod.
 3. Umožňujeme prodej soukromým osobám i obchodníkům, pro které se portál se specifickou klientelou může stát dalším úspěšným prodejním místem. 
 4. Nabízíme příjemné uživatelské prostředí a přehledné kategorie zboží.
 5. Propracovaný interní systém webu s možností využívat všechny benefity služby.
 6. Prodejem nepotřebných věcí šetříte peníze a chováte se ekologicky.
 7. Na jednom místě koupíte a zároveň prodáte – šetříte svůj čas.
 8. Intuitivní a bezpečný proces objednání zboží.
 9. Aktivity portálu nesměřují jen k obchodnímu charakteru. Připravujeme magazín s novinkami ze světa hudby a do budoucna chystáme např. možnost zveřejnit poptávky, účastnit se diskuzí nebo psát blogy.
 10. O uživatele se pečlivě stará tým plný inspirace, elánu a nových nápadů.

Přejeme si, aby se Musicantum.cz stalo místem inspirativního setkávání hudebníků a hudebních nadšenců, a to nejen zaměřených na klasickou hudbu, nýbrž napříč všemi hudebními žánry.

 

Obecná pravidla portálu

Inzertní portál Musicantum.cz umožňuje nákup a prodej zboží uživatelů, kteří mají bydliště nebo sídlo na území České republiky, přičemž všechny ceny zboží jsou v českých korunách a včetně DPH.

Provozovatelem a zřizovatelem portálu je společnost Musicantum s.r.o., se sídlem Werichova 1145/25, IČ 05668743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268689.

Registrací na portálu Musicantum.cz uzavírají registrovaní uživatelé s poskytovatelem Smlouvu o užívání portálu.

Registrace je povinná pro prodávající a doporučená pro nakupující. Registrace, využívání portálu i vystavení zboží  je zdarma.

V případě uskutečnění obchodu je prodávající povinen uhradit provozovateli provizi za zprostředkování obchodu. Výše provize je závislá na typu registrovace: u soukromého prodeje je provize 4% z kupní ceny, u komerčního prodeje 8% z kupní ceny. Provize se platí souhrnně jednou měsíčně na základě výpisu v sekci Profil – Provize.

Kupující neplatí provozovateli žádný poplatek za  nákup zboží. Kupní cenu a náklady za doručení platí nakupující přímo na bankovní účet prodávajícího.

Provozovatel se obchodu nijak neúčastní a taktéž nenese zodpovědnost za prodávané zboží, jeho kvalitu, vlastnosti a dostupnost a není zodpovědný za prodej, koupi, reklamaci či za případné spory mezi prodávajícím a nakupujícím.  

Každý uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání, konání a obchodování na portálu a je povinen se řídit platnými zákony a legislativou České republiky.

 

Sortiment zboží na portálu

Na portálu Musicantum.cz je povoleno nabízet nové či použité zboží, které je specifikováno jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi zboží na webové stránce portálu.

Pokud si nebudete vědět rady, do které kategorie své zboží zařadit, případně budete chtít navrhnout kategorii, která by lépe charakterizovala Vaše zboží, kontaktujte nás na admin@musicantum.cz. 

 

Co je u nás zakázáno?!

Na portálu Musicantum.cz je zakázáno:

 • jednání způsobem ohrožujícím nebo poškozujícím provozovatele, provoz portálu nebo ostatní uživatele
 • uvádění nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů
 • vyzývání k prodeji nebo nákupu, kontaktování uživatele za účelem domluvy objednávky mimo portál Musicantum.cz
 • obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 420 a 421 NOZ, aniž by se uživatel registroval jako komerční prodávající (viz typy registrace)
 • uveřejňování osobních a kontaktních údaje (email, telefonní číslo, www), a to především v profilu, popisu zboží, zprávách vnitřní pošty, diskuzích, blozích, komentářích atd.
 • posílání vnitřní poštou hromadné zprávy, reklamní informace nebo jiné zprávy klasifikované jako spam
 • vkládat na web (např. do profilu, popisu a předmětu zboží) elementy HTML, Java Scriptu, PHP a dalších programovacích jazyků
 • stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové a technické prostředky, či jinak ohrozit obsah a funkčnost portálu
 • prezentovat a prodávat zboží z kategorie Zakázané zboží (viz Obchodní podmínky)

V případě zjištění zakázaného chování je provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o zprostředkování a pozastavit či zrušit účet uživatele a neumožnit založení dalšího účtu.

Na našem postálu je zakázáno prezentovat a prodávat:

 • zboží, které neodpovídá zaměření portálu a nespadá do jednotlivých kategorií, specifikovaných provozovatelem;
 • zboží, které je v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy, soudním, rozhodčím nebo správním rozhodnutím nebo jiným opatřením orgánu veřejné správy;
 • zboží, porušující práva provozovatele, ostatních uživatelů nebo třetích osob (porušování autorských práv, porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl atd.);
 • zboží, jehož nabízení, prezentace či propagace vyžaduje zvláštní povolení, souhlas nebo splnění oznamovací povinnosti;
 • zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže;
 • jedy, omamné a psychotropní látky, včetně alkoholu;
 • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy;
 • jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich;
 • radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví;
 • pornografii;
 • zbraně a střelivo;
 • zboží propagující a šířící násilí, extrémní pravicové a levicové názory a rasovou a ideologickou nesnášenlivost;
 • cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty.

Zakázané zboží je provozovatel oprávněn kdykoli odstranit, a to i bez předchozího upozornění prodávajícího. Opakované vkládání zakázaného zboží může být důvodem k vyloučení prodávajícího z obchodního prostoru portálu.

 

Kontakty

Pokud máte dotaz na konkrétní zboží, kontaktujte vnitřní poštou přímo prodejce tohoto zboží. Pro používání vnitřní pošty je třeba se nejprve zaregistrovat – jako nakupující či jako prodávající.  

Pokud jste registrovaný uživatel a máte problém s profilem, přihlášením, některou funkcí portálu, případně si přejete stornovat nebo jinak změnit objednávku, pište na admin@musicantum.cz.

Máte obecné dotazy ohledně registrace, nákupu nebo prodeje a nenašli jste odpověď v  Nápovědě nebo Pravidlech portálu? Máte zájem o mediální spolupráci, umístění inzerce nebo si přejete propagovat nějakou událost v našem magazínu? Napište nám na info@musicantum.cz.

V případě technického problému kontaktujte prosím webmastera na podpora@musicantum.cz.

Jsme tu pro Vás a budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na vzhledu a funkčnosti portálu. Neváhejte a své připomínky nebo nápady napište přímo provozovateli webu musicantum@musicantum.cz.

 

REGISTRACE

 

Pravidla registrace

Registrace je určena pro fyzické a právnické osoba starší 18 let. Registrací uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami portálu Musicantum.cz a zároveň přistupuje na Smlouvu o užívání portálu, která specifikuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a registrovanými uživateli.

Registrace pro prodávající je povinná. Registrací si vytvoříte své obchodní místo, kde můžete sledovat své nákupy a prodeje, hodnotit objednávky, komunikovat s uživateli, účastnit se diskuzí, psát si blog a mnoho dalšího.

Nákup u nás je sice možný i bez registrace, ale přesto ji doporučujeme. Bez registrace nemá zákazník žádnou historii, přichází o možnost získat pozitivní hodnocení a pro prodávající se stává méně důvěryhodným. Provize z nákupu se neplatí.

Registrace je zdarma pro prodávajícího i nakupujícího, stejně jako otevření, provoz obchodu a vkládání zboží. Prodejce platí provozovateli až provizi z prodaného zboží. Provize z nákupu se neplatí.

Ve veřejném profilu je  uvedeno pouze uživatelské jméno a místo pobytu. Kontaktní údaje zasíláme protistraně až v případě nákupu / prodeje. Provozovatel neprověřuje identitu uživatelů a neodpovídá za případy, kdy identita registrovaného uživatele nebyla správná. 

Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit nebo zrušit registraci uživateli, který porušuje Obchodní podmínky portálu nebo poškozuje, obtěžuje či jinak omezuje provozovatele nebo ostatní uživatele. Provozovatel je taktéž oprávněn zrušit účet při neaktivitě registrovaného uživatele delší než 2 roky.

Registrovaný uživatel může i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu o zprostředkování a zrušit svoji registraci, a to zasláním výpovědi na e-mailovou adresu info@musicantum.cz. Výpověď však nezbavuje uživatele povinnosti splnit své závazky vůči provozovateli nebo jiným uživatelům.

Registrace jako kupujícího bude zrušena do 30 dní od podání žádosti uživatelem, registrace jako prodejce do 3 měsíců, s podmínkou vyřízení všech pohledávek. Po ukončení činnosti dojde k odstranění uživatele z databáze uživatelů.

 


Jak se registrovat?

Registrovat na Musicantum.cz se můžete ZDE.

V registračním formuláři je třeba vyplnit všechny údaje označené jako povinné. Nezapomeňte, že dle Smlouvy o užívání portálu Musicantum.cz máte povinnost uvést a udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné, zároveň je třeba dbát na bezpečné uložení přístupového hesla.

V rámci registrace je uživatelské jméno a email unikátní. Tyto údaje nemohou být bez souhlasu provozovatele změněny. Ostatní zadané údaje v registraci můžete kdykoliv měnit a aktualizovat.

Během registrace si zvolíte typ registrace ( viz Typy registrace). Komerční prodávající je povinen zadat IČ a DIČ, pokud se jedná o právnickou osobu, tak taktéž název právnické osoby, jméno a příjmení osoby zastupující právnickou osobu a adresu sídla.

Důležitou součástí registrace je také souhlas nebo odmítnutí zasílání newsletteru. Zasílání či odmítnutí lze kdykoli změnit, a to buď přímo v Nastavení účtu uživatele nebo odmítnutím přímo v textu zaslaného newsletteru.

Během registrace máte možnost vyplnit Váš prodejní profil (viz Založení obchodu - prodejního profilu).

Po pečlivém vyplnění a odeslání formuláře se registrace ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Aktivací odkazu v uvedeném e-mailu je registrace potvrzena a je tak uzavřena Smlouva mezi provozovatelem a registrovaným uživatelem.

 

Typy registrace

Během registrace si můžete zvolit, zda si přejete pouze nakupovat, nebo kromě nákupů i prodávat.

 • Nakupující – uživatel získá možnost nakupovat
 • Soukromý prodávající (S) – jednorázový prodej vlastních přebytků, prodávající může vystavit max. 100 položek. Provize je stanovena na 4% z prodaného zboží.
 • Komerční prodávající (K) – obchodní činnost podnikající fyzické nebo právnické osoby s řádným oprávněním (IČ, DIČ) - prodej nového i použitého zboží ve větším množství než obvyklém, vlastní výroba, zboží na objednávku. Prodávající může vystavit neomezené množství položek. Provize je stanovena na 8% z prodaného zboží.

Nakupující může i později změnit svoji registraci na prodej tak, že ve svém profilu označí kolonku otevřít obchod.

Přechod ze soukromého prodávajícího na komerčního není možný. Uživatelé však jsou oprávněni vlastnit více uživatelských účtů (např. pokud jedna osoba nabízí zboží jak k soukromému, tak i komerčnímu prodeji).

Na Musicantum.cz si můžete založit více uživatelských účtů, např. pokud si přejete prodávat soukromě i jako podnikatel. Nesmíte však zakládat nové účty s cílem porušovat Obchodní podmínky portálu, a to např. za účelem skrývání identity a vyhýbání se placení odpovídající výše provize za prodané zboží.

 

Cena za zprostředkování prodeje

Inzertní portál Musicantum.cz poskytuje všem uživatelům ZDARMA:

 • registraci

 • poskytnutí virtuálního obchodního prostoru

 • otevření a provoz obchodu

 • vystavení zboží

 • reklamu

 • údržbu a vývoj vnitřního systému webu.

Prodejce platí provozovateli až provizi z prodaného zboží. Portál se zaměřuje na nepodnikající inzerenty, proto je výše provize odstupňována. Provize z prodaného zboží u soukromého prodeje je stanovena na 4 %. Provize u komerčního prodeje je pak stanovena na 8 %.

Nárok na provizi vzniká v okamžiku potvrzení objednávky, tj. uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Nakupující provizi za nákup neplatí. 

V případě zjištění, že se uživatel registroval jako soukromý prodejce, přitom provozuje obchodní činnost, jedná se o porušení obchodních podmínek a provozovatel může zažádat o dorovnání provizí, uživatele vyloučit a neumožnit mu další činnost na Musicantum.cz.

 

Bezpečí osobních dat

Provozovatel je správcem osobních údajů uživatele ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel je řádně registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. číslo subjektu: 00070683). Jako správce osobních údajů si je vědom důvěrnosti těchto dat a prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel prohlašuje, že z údajů zadaných během registrace je na veřejně přístupném profilu uživatele je uvedeno pouze jeho uživatelské jméno (nick) a místo pobytu nebo sídla.

Provozovatel poskytuje prodávajícímu a kupujícímu nezbytné údaje o druhé smluvní straně (jméno, příjmení, název, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu pobytu či sídla a číslo účtu) až v případě potvrzení objednávky prodávajícím - tedy po uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - a to z důvodu zaslání zboží, jeho případné reklamace apod. 

Provozovatel v žádném případě neposkytuje kontaktní údaje jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.

Údaje o uživatelích jsou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu existence uživatelského účtu.

 

Nejčastější otázky k registraci

Je registrace a členství na Musicantum.cz opravdu zdarma?
Ano, za registraci a členství na portálu nic neplatíte. Můžete nakupovat, prohlížet si zboží, založit si vlastní obchod (máte na výběr registraci jako soukromá osoba nebo jako komerční prodejce), vystavit zboží, založit si svůj blog, přispívat do diskuzí, stát se členem klubů a vůbec celé komunity Musicantum.cz.

Musím se registrovat, když chci jen nakupovat?
Nakupovat u nás můžete i bez registrace, ale přesto ji doporučujeme. Registrace Vám usnadní a urychlí nákup. Jednoduchou registrací získáte možnost komunikovat s prodejcem vnitřní poštou, v případě objednávky máte předvyplněny doručovací údaje a především získáváte možnost hodnotit nákup a taktéž získat jako zákazník pozitivní hodnocení. Pro prodávající se tak stáváte důvěryhodnějším. Kromě toho máte k dispozici všechny komunitní funkce webu – diskuze, blogy atd.

Zaregistroval jsem se jako nakupující, mohu být později i prodávající?
Ano, v případě, že si jako nakupující přejete otevřít svůj obchod (ať už jako soukromý nebo komerční prodej), učiníte to tak, že ve svém profilu v záložce Nastavení účtu změníte typ registrace. Přechod ze soukromého prodeje na komerční (a naopak) však není možný.

Mohu mít na Musicantum.cz více registrací?
Ano, můžete mít  více než jeden uživatelský účet (např. pokud nabízíte zboží k soukromému i komerčnímu prodeji), nesmíte však zakládat nové uživatelské účty s cílem porušovat obchodní podmínky portálu, a to např. za účelem skrývání identity a vyhýbání se placení odpovídající výše provize za prodané zboží. V případě, že si přejete mít soukromý i komerční prodej zároveň, je potřeba další registrace s jiným e-mailem.

Mohu změnit své uživatelské jméno?
V rámci registrace je uživatelské jméno a zadaný email unikátní - tzn. tyto údaje nemohou být bez souhlasu provozovatele změněny. Ostatní zadané údaje v registraci můžete kdykoli měnit a aktualizovat.

Co dělat, když mám problém s přihlášením?
Při vkládání jména a hesla je třeba vkládat správná diakritická znaménka a dodržovat velká a malá písmena. V případě problému s přihlášením si zkontrolujte, jestli nemáte omylem přepnutou klávesnici na anglickou verzi, v tom případě se mění pozice písmena „z“ a „y“. Dále si ověřte, jestli nemáte zapnutý caps lock. Pokud si nejste jistí, zda jste si správně zapamatovali heslo, můžete požádat o nové kliknutím na Zapomněl/a jsem heslo pod přihlašovacím formulářem. Pokud ani tehdy neuspějete, napište nám na podpora@musicantum.cz.

Jak mohu zrušit svůj účet?
Jako registrovaný uživatel máte právo zažádat provozovatele o zrušení registrace a odstranění z databáze. Registrace nakupujícího bude zrušena do 30 dní od podání žádosti uživatelem, registrace prodejce bude zrušena do 3 měsíců od podání žádosti uživatelem, s podmínkou vyřízení všech pohledávek vůči provozovateli či jiným uživatelům.

Mohu na Musicantum.cz obchodovat, i když nemám bydliště v České republice?
Z legislativních důvodů umožňujeme v tuto chvíli registraci pouze uživatelům, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice. Pokud jste zahraniční zákazník a máte zájem nakoupit u některého z prodejců, můžete udělat objednávku jako neregistrovaný. Bude pak už na rozhodnutí samotného prodejce, zda objednávku akceptuje. 

JAK PRODÁVAT NA MUSICANTUM.CZ

 

Založení obchodu - prodejního profilu

Prodávat na Musicantum.cz je velice snadné. Nejprve je potřeba se zdarma zaregistrovat jako soukromý nebo komerční prodávající (viz Typy registrace). 

Registrací se k ničemu nezavazujete, ale dostanete možnost zdarma využívat všechny funkce našeho portálu - především si založit svůj prodejní profil, kde můžete vkládat a editovat své inzeráty. Můžete zde přehledně komunikovat s ostatními uživateli vnitřní poštou, přidávat si zboží nebo uživatele do oblíbených, sledovat své nákupy a prodeje, generovat faktury, hodnotit objednávky, účastnit se diskuzí a mnoho dalšího.

Registrací jako prodávající vznikne Váš vlastní obchod - prodejní profil

Nezapomeňte, že Váš prodejní profil je Vaší výkladní skříní - měl by zákazníka upoutat a vyvolat zájem u Vás nakoupit. Doporučujeme proto využít možnost vložit alespoň stručnou informaci o svém obchodu a doplnit svůj profil obrázkem (tzv. avatarem), který se bude uživatelům zobrazovat při komunikaci s Vámi. V profilu můžete zákazníka přivítat, napsat pár řádků o sobě, dále můžete specifikovat způsob zaslání zboží, případně upřesnit možnost osobního odběru atd. Svůj profil můžete kdykoli editovat (v sekci Profil - Nastavení účtu).

Na veřejně přístupném profilu je zobrazeno Vaše uživatelské jméno, místo pobytu, datum registrace, seznám Vámi vystaveného zboží, prodaného zboží, hodnocení Vašich objednávek. 

Další údaje z registračního formuláře (jméno, příjmení, název, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu pobytu či sídla a číslo účtu) poskytne provozovatel až v případě potvrzení objednávky. Tyto nezbytné informace poskytuje prodávajícímu a kupujícímu z důvodu uzavření kupní smlouvy, dále z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod. Provozovatel v žádném případě neposkytuje kontaktní údaje jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob. 

Pokud se registrujete jako komerční prodávající (provádíte obchodní činnost, nabízíte zboží v množství větším než obvyklém, případně jde o distribuci, vlastní výrobu nebo zboží na objednávku), důrazně upozorňujeme, že jako podnikající osoba máte vůči nakupujícím spotřebitelům rozsáhlé informační povinnosti.

Kromě správného uvedení čísla IČ a DIČ jste povinen doplnit svůj profil vlastními obchodními podmínkami, kde máte mj. povinnost informovat spotřebitelé o možnosti odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu a o nárocích z vad. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou v následku nesprávného nebo nedostatečného informování spotřebitelů ve smyslu NOZ. 

 

Jak vložit zboží?

Zboží můžete jednoduše vkládat kliknutím na Profil – Prodej – Vložit zboží. Po vložení fotografie a pečlivém vyplnění údajů o zboží, ceně zboží, dopravného a balného bude zboží vystaveno k prodeji.

Ceny jsou vždy uváděny Kč a včetně DPH.

Je zde povoleno nabízet nové či použité zboží, které je specifikováno jednotlivými kategoriemi zboží na webové stránce portálu. V případě, že nabízíte zboží, u kterého si nejste jisti zařazením do kategorie nebo byste rádi vytvořili kategorii novou, napište nám na email admin@musicantum.cz. 

Na Musicantum.cz nesmí být vkládáno zboží z kategorie Zakázané zboží (viz kapitola 7 Obchodních podmínek). Pokud takové zboží na portálu uvidíte, prosím kontaktujte nás!

Jednotlivé údaje vkládaného zboží

 • Název zboží - může obsahovat max. 35 znaků, v případě delšího názvu využijte kolonku popis zboží
 • Počet - můžete si zvolit mezi počtem kusů a počtem sad/balení -  pokud vložíte více kusů a zboží se prodá, automaticky se prodané kusy odečtou
 • Popis zboží - musí být pravdivý a jednoznačný, aby byla minimalizována možnost záměny a uvedení nakupujícího v omyl
 • Zařazení zboží - vždy jste povinen u zboží označit, zda se jedná o zboží nové nebo použité a taktéž jste povinen umístit zboží do kategorie, která nejlépe odpovídá jeho zařazení
 • Vlastní kategorie a podkategorie - pro přehlednější uspořádání můžete zařadit své zboží do vlastních kategorií a podkategorií, které se zobrazují na Vašem profilu a učiní Váš obchod pro nakupující přehlednějším - pokud tak neučiníte, zboží bude automaticky vloženo do jediné kategorie Moje zboží
 • Fotografie - zboží je třeba doplnit minimálně jednou fotografií; hlavní fotografie bude automaticky oříznuta do čtverce, během vkládání můžete výřez fotografie upravit

!!! Vkládané fotografie nesmí porušovat autorská práva (např. vkládat oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem, katalogové fotografie. Fotografie by měla zobrazovat konkrétní nabízený kus a stav zboží.

 • Klíčová slova - ke každému zboží máte možnost vložit klíčová slova  - vhodně zvolená klíčová slova pomáhají zákazníkům lépe vyhledat výrobek a urychlí tak Váš prodej - jednotlivá klíčová slova oddělujte čárkou
 • Cena zboží - vkládáte cenu zboží, která se zobrazí zákazníkovi - systém automaticky počítá částku pro Vás  a provizi portálu dle nastaveného typu registrace; Upozorňujeme, že v případě ceny zboží menší než 20 Kč dochází k zaokrouhlování na celé Kč - reálná provize se může mírně lišit.
 • Poštovné a balné - do částky poštovného můžete mimo reálných nákladů na poštovné započítat i položku balného

!!! V případě přijetí objednávky je cena zboží neměnná, upravit můžete pouze částku za poštovné a balné. Pokud tak učiníte - např. z důvodu větší objednávky nebo osobního odběru - prosíme oznamte tuto skutečnost zákazníkovi. 

 • Dostupnost zboží  - určuje dobu, za jak dlouho od připsání částky na Váš účet jste povinen zboží nakupujícímu odeslat - prosíme o dodržení této lhůty!

 

Po uložení zboží můžete položku upravit, klonovat, skrýt a smazat. Tlačítka pro tyto úkony naleznete v detailu zboží, případně v seznamu Vašeho zboží (po kliknutí na Profil - Prodej - Moje zboží).

 • Upravit můžete všechny položky zboží
 • Klonování zboží využijete v případě vkládání podobného typu zboží - po kliknutí na tlačítko se Vám zobrazí formulář pro vkládání nového zboží, kde budou automaticky vyplněny všechny položky mimo fotografie
 • Skrýt zboží znamená nastavit 0 kusů dostupnosti - zboží zmizí z nabídky, ale kdykoli ho můžete znovu obnovit, a to tak, že navýšíte počet dostupných kusů
 • Smazáním zboží zmizí zboží z nabídky, z Vašeho profilu i ze složky Moje zboží.


Objednávkový proces

NOVÁ OBJEDNÁVKA

V případě, že o Vaše vystavené zboží projeví zájem nějaký uživatel, budete o tom informování emailem a také se nová objednávka zobrazí na Vašem účtu (Profil - Aktivita). Po kliknutí na objednávku uvidíte seznam objednaného zboží a uživatelské jméno nakupujícího. 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Do 2 kalendářních dní od přijetí objednávky systémem je třeba objednávku potvrdit. Teprve tímto krokem se objednávka stává pro obě strany závaznou a uzavře se Kupní smlouva mezi Vámi a nakupujícím. 

Cena zboží je pevně stanovena, v případě potřeby můžete při potvrzení objednávky upravit částku poštovného, doporučujeme však nakupujícího o této změně informovat. Pozdější změna poštovného je možná ve výjimečných případech na základě domluvy s nakupujícím (osobní odběr apod.)

Pokud zboží nemáte k dispozici, dle Obchodních podmínek portálu máte právo objednávku nepřijmout, a to kliknutím na „Zrušit objednávku“. Nakupující bude o tomto kroku informován emailem. Důrazně připomínáme, že v případě zrušení objednávky máte povinnost oznámit tuto skutečnost nakupujícímu zprávou - můžete napsat odůvodnění, navrhnout způsob řešení situace, případně máte možnost nabídnout jiné zboží.

Potvrzená objednávka se zobrazuje v záložce Profil - Objednávky - Aktivní objednávky.  

PLATBA OD NAKUPUJÍCÍHO

Po potvrzení obejednávky je nakupující vyzván, aby zboží zaplatil na Váš účet (uvedený v nastavení Vašeho profilu), přičemž variabilní symbol je totožný s číslem objednávky.

ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Po připsání platby zboží odešlete na doručovací adresu uvedenou v detailu objednávky, a to v termínu uvedeném u konkrétního zboží (dostupnost zboží).

Upozorňujeme, že někteří uživatelé mohou mít rozdílnou fakturační a dodací adresu - prosíme o pečlivou kontrolu.

V případě zaslání zboží Českou poštou doporučujeme zasílát doporučeně, případně využít dalších dopravců, kde získáte doklad o odeslání balíku. Ten si pečlivě uchovejte, vyhnete se tak nepříjemnostem v případě ztráty nebo poškození zásilky.

VYSTAVENÍ FAKTURY

Komerční prodávající má možnost vytvořit k objednávce elektronickou fakturu. Náš systém ji generuje automaticky na základě údajů uvedených v nastavení účtu a informací z objednávky. Některé položky (např. číselnou řadu faktur) můžete upravit ručně dle svých požadavků.

Jste-li plátci DPH a uvedli jste tuto informaci v registraci uživatele, budou faktury automaticky vystavovány s rozpočítanou částkou DPH. V případě, že se tak nestalo, prosíme upravte tuto položku v nastavení profilu.

Faktura se zobrazuje v detailu objednávky prodávajícímu i nakupujícímu a je možné ji archivovat, případně vytisknout ve formátu PDF.

HODNOCENÍ NAKUPUJÍCÍHO

Po odeslání objednávky máte možnost nakupujícího ohodnotit. Tento krok je velice cenný, pomůžete tak dalším uživatelům při rozhodování o spolehlivosti zákazníka.

 

Způsob placení provizí

V případě uskutečnění prodeje účtuje provozovatel prodávajícímu provizi za zprostředkování prodeje. Nárok na provizi vzniká v okamžiku potvrzení objednávky, tj. uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Portál se zaměřuje na nepodnikající inzerenty, proto je výše provize odstupňována. Nedomluví -li se provozovatel s prodávajícím jinak, je provize z prodaného zboží u soukromého prodeje je stanovena na 4 % a u komerčního prodeje na 8 %. V obou případech se provize počítá pouze z ceny zboží - tedy bez započítání poštovného a balného.

Minimální výše provize je 1,- Kč. V případě zboží levnějšího než 20,- Kč tedy může být reálná provize vyšší než je provize stanovená typem registrace prodávajícího.

Provize se účtuje měsíčně a k jejímu uhrazení budete vyzváni vždy k 1. dni následujícího měsíce na základě elektronické faktury s vyčíslením provize za předcházející kalendářní měsíc. Provizní faktura je generována automaticky a je dostupná k vytištění. Zobrazí se v sekci Profil – provize v uživatelském účtu a taktéž bude zaslána na email, který uvedl prodávající při registraci.

Podmínkou pro vystavení faktury je minimální výše provize 50,- Kč. V případě nižší částky bude provize účtována v následujícím měsíci. Pokud ani v dalším měsíci provize nedosáhne 50,-Kč, bude v následujícím měsíci účtována i částka nižší.

Provize je splatná 15. dne v měsíci a platby jsou přijímány pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

Pokud nakupující nezaplatí zboží nebo jako spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, jste oprávněn do 21 dnů od uzavření kupní smlouvy kontaktovat provozovatele a po ověření rozhodných skutečností Vám bude provize vrácena. Pokud tak neučiníte, bude Vám provize účtována, jako by kupní smlouva byla realizována. 

Bude -li Vaše žádost o vrácení provize schválena v době po vystavení provizní faktury, bude Vám vrácena uhrazená provize formou slevy v následujícím měsíci. Bude -li další provizní faktura vystavena na nižší částku, než je výše vrácené provize, nebo nebude-li provizní faktura v následujícím měsíci vůbec vystavena, bude Vám vystaven dobropis a částka provize nebo jejího zůstatku vrácena na bankovní účet do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

V případě, že Vám vznikne povinnost vrátit nakupujícímu cenu zboží, ať již z důvodu uplatnění nároku z vad zboží nebo z jiného důvodu, nárok provozovatele na provizi tím není dotčen.

Upozorňujeme, že máte povinnost platit provizi řádně a včas. V případě prodlení delšího než 10 kalendářních dnů Vám bude zaslán doporučený dopis s upomínkou. V tomto případě se k provizi účtuje smluvní pokuta ve výši 150,- Kč za každé odeslání upomínky.

V případě neplacení provize je provozovatel je taktéž oprávněn odstoupit od Smlouvy o užívání portálu, zrušit Váš uživatelský účet, odstranit zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

 

JAK NAKUPOVAT NA MUSICANTUM.CZ

 

Pravidla a podmínky nákupu

Nakupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje jako nakupující. Získá tak možnost pohodlně nakupovat a zdarma využívat systém portálu - vnitřní poštu, možnost ukládat si zboží nebo uživatele mezi oblíbené, hodnotit nákup, příspívat do diskuzí atd.

Nakupovat zboží může i neregistrovaná osoba. Odesláním objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami a zároveň se zavazuje uvést pravdivé informace ve formuláři objednávky zboží.

Upozorňujeme uživatele na povinnost chránit své přístupové údaje a zabránit jejich zneužití třetí osobou.

Nakupující neplatí provozovateli žádný poplatek za zprostředkování koupě, přičemž zboží platí přímo na účet prodávajícího.

Portál Musicantum.cz je pouze zprostředkovatelem obchodu. Zboží nakupujete přímo od jednotlivých prodávajících a provozovatel tak za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Proces výběru a objednání zboží

Nakupovat na Musicantum.cz je velice jednoduché, zvládne to opravdu každý:) 

Pokud hledáte konkrétní produkt, v horní liště můžete zadat do vyhledávacího pole konkrétní slovo nebo slovní spojení. Druhou možností je vyhledávání v kategoriích nebo podkategoriích, které se nacházejí na levé straně webu. Svoji volbu můžete specifikovat výběrem zboží nového a (nebo) použitého. posuvníkem ceny, případně určit, zda si přejete vybírat z kategorie klasické hudby a (nebo) populární hudby. 

Kliknutím na detail zboží získáte kompletní informaci o produktu a zároveň si můžete prohlédnout prodejní profil prodejce, seznam jím nabízeného zboží, dosud prodaného zboží a taktéž cenná hodnocení udělená předchozími zákazníky.

Pokud potřebujete více informací o produktu, jako registrovaný uživatel můžete kontaktovat prodejce vnitřní poštou. 

Automatizovaný a intuitivní proces objednání zboží

Zboží vložíte do košíku kliknutím na koupit. Pokud vložíte do nákupního košíku zboží od více prodávajících, objednáváte tak z více obchodních míst! Objednávka tedy nemusí být akceptována celá a bude obsahovat více než jeden poplatek za poštovné a balné. Jste povinen zaplatit zboží na účty jednotlivých prodejců a ti budou zboží postupně zasílat. 

V nákupním košíku lze jednotlivé položky upravovat, měnit jejich množství, můžete napsat prodejci zprávu. Jste -li registrovaný uživatel, bude předvyplněna Vaše fakturační adresa - máte možnost doplnit i jinou dodací adresu. Neregistrovaný uživatel musí adresu vyplnit ručně. Po kliknutí na "Pokračovat k rekapitulaci" se zobrazí Vaše objednávka (objednávky), prosíme zkontrolujte všechny údaje, pročtěte si doplňující text a můžete objednávku odeslat.

Po odeslání objednávku ji systém portálu přijme. Prodávající dostane inforamci o nové objednávce. Po zkontrolování dostupnosti zboží následně objednávku potvrdí a vyzve vás k úhradě částky za zboží a poštovné na účet. 

Upozorňujeme, že prodávající má právo objednávku odmítnout tím, že provede zrušení objednávky. Je však povinen Vás o tomto kroku informovat. Nemáte-li od prodávajícího během 3 pracovních dní žádnou odezvu (potvrzení nebo zrušení objednávky), prosím kontaktujte nás na admin@hrejme-si.cz.

Cenu zboží si určuje prodejce - je pevně daná a po přijetí objednávky ji nelze změnit.

Poštovné a balné je kalkulováno pro zásilky na území ČR. Během potvrzení objednávky prodejcem může být výše poštovného a balného upravena (větší zásilka, osobní odběr atd.), v případě tohoto kroku je prodejce poučen o nutnosti Vás o tomto informovat.

Po přijetí Vaší platby prodávající zboží odešle. Doba dodání zboží se počítá od následujícího pracovního dne po připsání částky na účet prodávajícího.

Po celou dobu nákupu jste v kontaktu s prodávajícím. Pokud jste registrován, tak vnitřní poštou a emailem, nakupující bez registrace je informován o jednotlivých krocích emailem.

Po dokončení nákupu můžete jako registrovaný nakupující obchod ohodnotit a dát najevo svoji spokojenost se službami protistrany.