Nakupujte a prodávejte - bezpečně a pohodlně!

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od Smlouvy o užívání Portálu Musicantum.cz (dále jen „Smlouva“) bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele webu:

Musicantum s.r.o., se sídlem Werichova 1145/25, Praha 5, 15200

IČ 05668743, DIČ CZ05668743

e-mail: info@musicantum.cz,

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Formulář pro odstoupení od smlouvy:

mus-pouceni-o-pravu-spotrebitele-na-odstoupeni-od-smlouvy--formular-odstoupeni-od-smlouvy