Nakupujte a prodávejte - bezpečně a pohodlně!

Registrace nového uživatele

Staňte se uživateli portálu MUSICANTUM.

Jako registrovaný uživatel můžete bezpečně nakupovat, přispívat do diskuzí, blogů a taktéž si můžete otevřít virtuální obchůdek a nabízet své zboží.

Ve veřejném profilu uživatele bude uvedeno pouze uživatelské jméno a místo pobytu. Ostatní kontaktní údaje jsou neveřejné, jsou předány druhé straně pouze v případě objednávky.

Uživatelské jméno nejde později změnit.

Heslo musí být 8 znaků dlouhé a obsahovat alespoň jedno malé písmeno, alespoň jedno velké písmeno a alespoň jednu číslici.

E-mail slouží pouze k registraci, administraci a k oznámením o objednávkách.

Z legislativních důvodů je registrace možná pouze pro uživatele s bydlištěm nebo sídlem na území ČR. Týká se to především prodávajících, nákup je možný i bez registrace a není portálem nijak omezen.

Změna registrace z nakupujícího na prodejce lze provést kdykoliv později.
Soukromý prodej - osoba nepodnikající - jednorázový prodej přebytků z domácnosti
Komerční prodej - podnikající fyzická nebo právnická osoba s řádným oprávněním (IČ, DIČ) - prodej nového i použitého zboží ve větším množství než obvyklém, vlastní a rukodělná výroba, zboží na objednávku a podobně.
Pro detailnější info Pravidla portáluNápověda. V případě nejasností pište na info@musicantum.cz.

Jestliže Prodávající naplňuje znaky zákonné definice „podnikatele“ dle § 420 a násl. NOZ a Kupující definice „spotřebitele“ dle § 419 NOZ, použije se na kupní smlouvy úprava tzv. spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. NOZ).
Prodávající podnikatelé mají vůči Kupujícím spotřebitelům rozsáhlé informační povinnosti, povinnost informovat spotřebitelé o možnosti odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu a taky povinnost informovat spotřebitele o nárocích z vad. Je povinností každého Prodávajícího podnikatele, aby všechny tyto povinnosti vůči spotřebitelům splnil. Provozovatel neodpovídá Prodávajícím podnikatelům za škody, které jim vzniknou v následku nesprávného nebo nedostatečného informování spotřebitelů ve smyslu NOZ.

Povinné pro prodejce.

Pro komerční prodej.

IČ a DIČ jsou povinné pro komerční prodej.